ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ

Πρόεδρος: Σαία Βακιρτζή