ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

26ης Οκτωβρίου 64, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόεδρος: Σοφία Μαυρίδου
Περιφερειάρχης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ