ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ, 47045 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Πρόεδρος: Δημήτριος Καραβασίλης