ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941 , 73400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Πρόεδρος: Δήμητρα Κουρτάκη-Δεικτάκη