ΚΩ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7, 85300 ΚΩΣ

Πρόεδρος: Σταματία Κανταρζή