ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρόεδρος: Ευστράτιο Τσακιρίδη