ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1, 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ

Πρόεδρος: Μαριάννα Σαμαρά – Γκοντούλη