ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μελά Παύλου 24, 56224 Ευοσμος Θεσσαλονίκη