ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Πρόεδρος: Παρθένα Τουμπουλίδου