ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πρόεδρος: Σπυρίδων Κόλλια