ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ.ΜΠΑΚΟΛΑ 30, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ

Πρόεδρος: Ανδριώτη Αθηνά