ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 19500 ΛΑΥΡΙΟ

Πρόεδρος: Ασπασία Αργεντίνη