ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2, 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Ελισάβετ Κοτσώνη