ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, 41222 ΛΑΡΙΣΑ

Πρόεδρος: Αγορίτσα Απρίλη