ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Πρόεδρος: Νίκη Κατωπόδη