ΛΕΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ, 85400 ΛΕΡΟΣ

Πρόεδρος: Παπαφώτη-Βασιλάκου Μαρία