ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 43100 ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

Πρόεδρος: Β. Ξηροφώτου