ΛΗΜΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΡΙΝΑ, 81400 ΜΥΡΙΝΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Μουστάκας