ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΚΑ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ

Πρόεδρος: Κουτσοδήμα Ευαγγελία