ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2, 69300 ΣΑΠΕΣ

Πρόεδρος: Ολυμπία Λούρμπα