ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π. ΚΕΦΑΛΑ 10, 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πρόεδρος: Θεοφάνης Καλογερόπουλος