ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, 31083 ΚΑΤΩΜΕΡΙ

Πρόεδρος: Λάμπρος Δάγλας