ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡ.ΜΩΡΑΪΤΟΥ & Γ.ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ, 19100 ΜΕΓΑΡΑ

Πρόεδρος: Ελένη Ρήγα