ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ

Πρόεδρος: Στράτος Αμύγδαλός