ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π. ΠΤΩΧΟΥ, 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ

Πρόεδρος: Ελένη Τσέλιου