ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΛΑΧΑΒΑ 1, 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Παπανικολάου