ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟ, 44200 ΜΕΤΣΟΒΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης Μπούμπας