ΜΗΛΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ, 84800 ΠΛΑΚΑ

Πρόεδρος: Φραγκίσκος Ζούλιας