ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΟΛΑΟΙ, 23052 ΜΟΛΑΟΙ

Πρόεδρος: Χαραμή Μαρία