ΜΥΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ, 67100 ΣΜΙΝΘΗ

Πρόεδρος: Εργκιούλ Κουστσή