ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πρόεδρος: Εριφύλη Γιαννάκα