ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37, 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Πρόεδρος: Κων/νος Τσουκαλάς