ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ34, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Πρόεδρος: Αναστασίου -Σμυρναίου Κωνσταντίνα