ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, 84300 ΝΑΞΟΣ

Πρόεδρος: Δημήτριος Μανιός