ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στρατηγού Σαράφη 1 & Ιωάννου Μιχαήλ, Συκιές, 56625