ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40, 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Βλασσάς