ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26, 63200 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Κων/νος Κοκκινίδης