ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 62042 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

Πρόεδρος: Πυρπιρή Γεωργία