ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λ.ΠΑΠΑΚΑΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β, 20500 ΝΕΜΕΑ

Πρόεδρος: Σπύρος Μπενέκος