ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 52051 ΝΕΣΤΟΡΙΟ

Πρόεδρος: Αναστασία Βασιλειάδου