ΝΕΣΤΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΕΜΕΤΗΣ , 64200 ΚΑΒΑΛΑ

Πρόεδρος: Αναστάσιος Νικολαιδης