ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Πρόεδρος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ