ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ, 47200 ΠΕΤΑ-ΑΡΤΑΣ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Γεωργή