ΝΙΣΥΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΚΙ, 85303 ΝΙΣΥΡΟΣ

Πρόεδρος: Δήμητρα Καφετζηδάκη