ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 222Β, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Πρόεδρος: Σωκράτης Ανδριώτης