ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 37006 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ

Πρόεδρος: Μαρίνα Συρίη