ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Πρόεδρος: Ρέβη Αλίκη