ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 82101 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

Πρόεδρος: Ευγενία Χαλκιά