ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κομνηνών 76, 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Πρόεδρος: Ζάπρα Χριστίνα