ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50, 32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Πρόεδρος: Καράλη Κωνσταντίνα